O konferencji

 
Tradycja konferencji sięga 1999 r., kiedy to z inicjatywy działającej filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyła się sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczącym metodom badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie, aby poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej, wymienić się doświadczeniami oraz poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich. Poprzednia edycja konferencji umożliwiła szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt pomiędzy jej uczestnikami. Dyskusja pozwoliła również na omówienie kierunków dalszego rozwoju tej ważnej problematyki.


Wielu uczestników w swoich wypowiedziach podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych działań. Z tego względu organizatorzy podjęli inicjatywę zorganizowania kolejnej konferencji, która stanowić będzie kontynuację tej tematyki w aspekcie nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji. Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów  i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Obecnie – z uwagi na realizowane i planowane inwestycje oraz sukcesywne podnoszenie standardów utrzymania infrastruktury w naszym kraju – tematyka związana z obiektami inżynieryjnymi nabiera szczególnego znaczenia. W dużej mierze dotyczy to również aspektów związanych z konstrukcjami przepustów i przejść dla zwierząt, które na stałe wpisały się już w infrastrukturę komunikacyjną w ciągu naszych dróg ekspresowych, autostrad oraz linii kolejowych.

Należy dodać, że z uwagi na standardy ochrony środowiska ich liczba stale rośnie. Doświadczenia krajowe dotyczące realizacji tych obiektów jednoznacznie potwierdzają dalszą potrzebę wymiany informacji oraz własnych praktyk w tej dziedzinie.

Na tej podstawie możliwe będzie wypracowanie wniosków, których wdrożenie w praktyce przyczyni się do opracowania optymalnych rozwiązań inżynieryjnych, a także zaleceń dla obiektów, tak w postaci przepustów, jak i przejść dla zwierząt, i co ważne, we wszystkich istotnych aspektach.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że planowana konferencja stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, związanej z walorami konstrukcyjnymi, użytkowymi, ekonomicznymi i z zakresu ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.


1
dzień warsztatów
2
dni konferencji
4
sesje tematyczne
100
% merytoryki
 
Tematyka

 

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in.:

• zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń, badania konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;
• optymalizacja projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;
• zagadnienia hydrologiczne tych obiektów;
• nowoczesne materiały do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;
• wykonawstwo, w tym stosowanie technologii bezwykopowych;
• innowacyjne technologie remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;
• przejścia dla zwierząt w ujęciu konstrukcyjnym:
– projektowanie,
– budowa,
– wytyczne i aspekty prawne;
• przejścia dla zwierząt w aspekcie ekologii:
– uwarunkowania lokalizacyjne,
– wyposażenie wspomagające migrację zwierząt,
– monitoring, zasady obserwacji migracji;
• utrzymanie przepustów i przejść dla zwierząt.


WARSZTATY

10.12.2019 r.

KONFERENCJA

11-12.12.2019 r.

WARSZTATY i KONFERENCJA

10-12.12.2019 r.

 
Nowe miejsce i formuła


WORKSHOP – WARSZTATY

Dzień przed konferencją, tj. 10.12.2019 r. (wtorek), odbędą się warsztaty z zakresu projektowania przepustów  i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

KONFERENCJA

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 odbędzie się w dniach 11-12.12.2019 r. (środa, czwartek)


Konferencja odbędzie się w Centrum Dydaktyki AGH ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków


 
Uczestnictwo


KONFERENCJA
1290 PLN
Cena obejmuje:

 

2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (11.12 i 12.12),
lunch (11.12 i 12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY i KONFERENCJA
1690 PLN
Cena obejmuje:

 5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów szkoleniowych,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (10-12.12),
lunch (10-12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY
590 PLN
Cena obejmuje:

5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
komplet materiałów szkoleniowych,
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
przerwy kawowe (10.12),
lunch (10.12).
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej.